TIGR4Smart

 

Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe

 

 

 

 

Prednostno področje SPS: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

 

Vrednosti programa: 9.184.425,00 EUR 

Program delno sofinancira Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v skupni višini: 5.913.345,12 EUR.

 

Obdobje izvajanja programa: 1.9.2016 - 28.2.2019

 

Podaljšanje operacije: do 31.3.2019

 

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

 

 

 

 

 

 
 

Razvoj tehnologije za zdravo bivanje

Cilj programa je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij. 
Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so uvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov:
 • leseni stavbni sistemi,
 • inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb,
 • izdelki za fasadni ovoj,
  Izdelki bodo integrirani v demonstracijsko bivalno modularno enoto TIGR4smart.
 
 
 
Rezultati programa
 • 20 inovacij in 3 patentne prijave,
 • 20 % povečanje obsega zasebnih vlaganj v RR,
 • izdelana tehnična navodila za vsaj 4 tehnološke rešitve,
 • nove investicije (10 % vrednosti programa),
 • 18 prototipov izdelkov in 1 demonstracijska bivalna enota,
 • 8 znanstvenih člankov oziroma predstavitev na znanstvenih konferencah,
 • 11 internih delavnic med partnerji programa,
 • 5 novih projektnih prijav.
 
 
24°, 28°, 36°, 38°, 40°, 60°, 62°

 

Partnerji

TRIMO d.o.o., L-TEK d.o.o., COSYLAB d.o.o., Hidria Rotomatika d.o.o., INTRA LIGHTING d.o.o., JELOVICA HIŠE d.o.o., JUB d.o.o., Knauf Installations d.o.o., M Sora d.d., NELA razvojni center d.o.o., REM d.o.o., Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za strojništvo, Zavod za gradbeništvo Slovenije.